Camping Kart Bilder Fangstrapportering Gjestebok Kontakt
Fiskekortsamarbeid
Me har også i år fiskekortsamarbeid med sonene 4a, 4b, 4c, og 6.
Desse sonene ligg etter kvarandre i direkte forbinding med sone 1.
Øvre del er dermed blitt forlenga med ca 320m til totalt 680m.

Sonene er av varierande karakter med gode fangstmoglegheiter, og gjev mulegheit til å ”forfølgje” fisken lengre oppover elva.

Det blir dermed nye utfordringar og fleire sjansar med meir spenning og variasjon i fisket.

Vis sonekart
Hamrestrekket
Visitvikedal   Vikedalselva   Vikedalsnytt   Vikedalsværet
 

Gilje Web