Camping Kart Bilder Fangstrapportering Gjestebok Kontakt
Fiskekort prisar 2009
Heile elvestrekket er open for allmenta.
Det er fritt sal av fiskekort, og fiskekortet vårt dekkjer sonene 1, 4a, 4b, 4c og 6.

Døgnkortkr 250,-
Sesongkortkr 1.700,-

Ungdomskort, f.o.m. 13 år t.o.m. 18 år
Døgnkortkr 125,-
Sesongkortkr 850,-

Etter nærare avtale er det gratis fiske for barn t.o.m. 12 år,
dersom foreldre/føresette har gyldig fiskekort for sone 1.
For familiar (ektefellar/sambuarar og barn) gis det 20% familierabatt
ved samla kjøp av sesongkort for minst kr 3.400,-.

Fiskekort kan kjøpast på
Grimaas Camping & Fiske tlf. 950 82 100,
Olav Krokedal tlf. 52 76 01 78.
Visitvikedal   Vikedalselva   Vikedalsnytt   Vikedalsværet
 

Gilje Web